เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์องค์กร / Mission

เราจะเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเสริมศักยภาพและ ประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีสินค้าและการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อครองส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด ด้วยคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา / About Us

บริษัท ชัยรัชการ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ (HINO) พร้อมศูนย์บริการครบวงจร ที่มีประวัติได้รับความเชื่อถือยาวนานมากว่า 46 ปี ในจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2520) และ ชุมพร (พ.ศ.2537) ด้วยแนวทางการทำธุรกิจที่จริงใจ และเป็นมืออาชีพ เราได้รับความไว้วางใจให้ครอบคลุมพื้นที่การขายอย่างกว้างขวางเป็นอันดับต้นของตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในประเทศไทย ตั้งแต่ จังหวัดนครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง และ สุราษฎร์ธานี

รางวัลของเรา

บริษัท ชัยรัชการ จำกัด เพชรบุรี/ชุมพร ได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่นด้านต่างๆต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตัวอย่างเช่น

  ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม ของ ฮีโน่มอร์เตอร์เซลส์(ประเทศไทย) ประจำปี 2552, 2555, 2557, 2558 และ 2559 (ปี 2556 ไม่มีการแจกรางวัลเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย)
  ชนะเลิศทักษะการขาย การแข่งขันระหว่างตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮีโน่ ปี 2559
  ชนะเลิศทักษะการบริการ การแข่งขันระหว่างตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮีโน่ ปี 2560
  Genba Kaizen “Thailand Kaizen Award 2017 – Gold Award” การแข่งขันระดับประเทศ จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
  Service Workshop 5S Excellence Award 2015
  Etc.,

ซึ่งทุกรางวัลที่ได้รับเกิดจากการสร้างสมประสบการณ์ ความมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการลูกค้าทั้งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนการซื้อขาย การให้บริการระหว่างการขายที่ทำให้เราสามารถส่งมอบรถและจดทะเบียนให้ลูกค้าได้รวดเร็ว ตรงตามนัดหมาย และศูนย์บริการหลังการขาย ด้วยช่างที่ชำนาญการ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานฮีโน่ทุกคน และ ทีมช่างของเรายังได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายจากการแข่งขันของ ฮีโน่มอร์เตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) และการแข่งขันระดับประเทศปีล่าสุด กับรางวัล “Thailand Kaizen Award 2017 – Gold Award” โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดูรางวัลทั้งหมด

Top