รางวัล แห่งความภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ทางศูนย์ฮีโน่ HINO ชัยรัชการ เพชรบุรี และชุมพรได้รับความไว้วางใจ
จากกลุ่มผู้จำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ประเทศไทย

ประกาศเกียรติคุณ ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม 9 ปี ซ้อน
ประจำปี 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552

การแข่งขัน “ทักษะการขาย”

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TS ฮีโน่ ปี 2559
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TS ฮีโน่ ปี 2557
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลชมเชย การแข่งขัน TS ฮีโน่ ปี 2557
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2553
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2553
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2552
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลชมเชย การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2550
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2549
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2549
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2548
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2546
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2543
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2542
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน CS ปี 2539
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2537
  : บริษัท ชัยรัชการ จำกัด

การแข่งขัน “ทักษะการบริการ”

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TS ฮีโน่ ปี 2560 ทักษะการบริการ
 • รางวัลชมเชย การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2556 “ทักษะการบริการ”
 • รางวัลชมเชย การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2557 “ทักษะการบริการ”
 • รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2551 ทักษะการบริการ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2545 “ทักษะการบริการ”
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2543 “ทักษะการบริการ”
 • รางวัลชมเชย การแข่งขัน CS ฮีโน่ ปี 2538 “ทักษะการบริการ”
award-05

การแข่งขัน “ทักษะการบริการอะไหล่”

 • รางวัลชมเชย การแข่งขัน CS ด้านทักษะการบริการอะไหล่ ประจำปี 2556
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CS ด้านทักษะการบริการอะไหล่ ประจำปี 2553
 • รางวัลชมเชย การแข่งขัน CS ด้านทักษะการบริการอะไหล่ ประจำปี 2552
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน CS ด้านทักษะการบริการอะไหล่ ประจำปี 2548
 • รางวัลชมเชย การแข่งขัน CS ด้านทักษะการบริการอะไหล่ ประจำปี 2548
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน CS ด้านทักษะการบริการอะไหล่ ประจำปี 2547
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CS ด้านทักษะการบริการอะไหล่ ประจำปี 2544
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน CS ด้านทักษะการบริการอะไหล่ ประจำปี 2542
award-07
award-08
 • รางวัล Thailand Kaizen Award 2017 (Bronze Award) ประเภท Management
 • รางวัล Thailand Kaizen Award 2016 (Golden Award) ประเภท Innovation
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน Kaizen Contest 2016 หัวข้อ ลดเวลาการเบิกจ่ายอะไหล่เช็คระยะในศูนย์บริการ
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน Kaizen Contest 2016 หัวข้อ ลดเวลาในการไล่ลมน้ำมันเบรกรถ Hino FC9J, FC4J
 • รางวัลชนะเลิศ จากกิจกรรมไคเซ็นดีเด่น ประจำภูมิภาคใต้ ประจำปี 2556
 • รางวัลชนะเลิศ จากกิจกรรมไคเซ็นดีเด่น ประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2555
 • รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรม KAIZEN ด้านบริการ ประจำภูมิภาคใต้ ประจำปี 2554
 • รางวัลรองชนะเลิศ จากกิจกรรม KAIZEN ด้านบริการ ประจำภูมิภาคใต้ ประจำปี 2553
Top