ฟุตบอล hino

ฟุตบอล hino

ศูนย์ฮีโน่ ชัยรัชการ เพชรบุรี และชุมพร มีการส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาเพื่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมในหลักการมีน้ำใจให้อภัย เมื่อมีร่างกายที่ดี และจิตใจที่ดี ย่อมส่งผลต่อการบริการที่ดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งที่ทาง ศูนย์ชัยรัชการ ให้ความสำคัญเสมอมา

คุณต้องการรถบรรทุก HINO ฮีโน่ แบบไหน?

Contact Us
Top