เพราะต้นไม้คือชีวิต ชัยรัชการชุมพร ร่วมกันปลูกป่า 2566

เพราะต้นไม้คือชีวิต ชัยรัชการชุมพร ร่วมกันปลูกป่า 2566

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ชัยรัชการชุมพร ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ตามแนวคิดเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ซึ่งโครงการนี้มีความคิดริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ดี ที่ต้องการจะพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่หนองใหญ่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

คุณต้องการรถบรรทุก HINO ฮีโน่ แบบไหน?

Contact Us
Top