“ฝายมีชีวิต”

"ฝายมีชีวิต"

“ฝายมีชีวิต”

CSR นี้เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำกัดฮีโน่ฯของเราได้เลือกที่จะมาที่แห่งนี้ มาเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ ให้แก่ชุมชนบ้านแฝก-โนนสำราญ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะในพื้นที่นี้ เป็นอีกที่ ๆ ได้รับผลกระทบในเรื่องของการใช้น้ำ เพราะถ้าหากไม่มีฝาย หากฝนตกลงมาน้ำจะไหลแรง และเร็ว ทำให้ห้วยพังทลาย เกิดปัญหาต่อพืชผลเกษตร และการดำรงชีวิต แต่ถ้าเข้าหน้าแล้ง หากไม่มีฝาย ก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี

ฮีโน่ฯได้เห็นถึงความสำคัญจึงรวมมือ รวมแรงรวมใจส่งมอบฝายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในอีก 3 เดือนฝายนี้ต้องคุ้มค่าแน่นอน

คุณต้องการรถบรรทุก HINO ฮีโน่ แบบไหน?

Contact Us
Top