ข่าวทั่วไป

ฟุตบอล hino

February 22, 2018 / ข่าวทั่วไป

ศูนย์ฮีโน่ ชัยรัชการ เพชรบุรี และชุมพร มีการส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาเพื่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมในหลักการมีน้ำใจให้อภัย เมื่อมีร่างกายที่ดี และจิตใจที่ดี ย่อมส่งผลต่อการบริการที่ดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง Read more

บริษัท ชัยรัชการ จำกัด พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน

February 21, 2018 / ข่าวทั่วไป

บริษัท ชัยรัชการ จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับลูกค้า VIP ทุกท่านของจังหวัดเพชรบุรี และพาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และศูนย์บริการ สำนักงานใหญ่ จ.เพชรบุรี เมื่อเดือน มกราคม 2561 ที่ผ่านมา Read more

คุณต้องการรถบรรทุก HINO ฮีโน่ แบบไหน?

Contact Us
Top